Conceptontwikkelaar

Stront aan de knikker. Een rioolontstoppingsbedrijf kan zich geen betere themaregel wensen. Zeker als je handel zoekt. Iedereen met een verstopt toilet is klaarwakker. En ook u zit op het puntje van uw stoel. Met een mengeling van verwondering en verbazing ziet u hoe eenvoudig en effectief een concept kan zijn.

Haakje

Ideeën met een haakje doen het altijd goed. Ze hebben conversatiewaarde, worden onthouden en zorgen voor mond-tot-mondreclame. Rumour around the brand heet dat. Ze zorgen voor zalige opwinding. Bij concurrenten die het nakijken hebben, blijft het daarentegen nog lang onrustig.

Opvallen

Houdt u van concepten met de kracht van eenvoud? Als conceptontwikkelaar bedenk ik ideeën met een haakje. Of met een scherp randje. Zeker weten dat u de aandacht heeft. En wel op een natuurlijke manier. Een goed concept is niets anders dan adequaat opvallen.

Eenduidig

Nu biedt een concept nog meer voordelen. Het stelt je in staat om vanuit één gedachte te communiceren. En dat bevordert de eenduidigheid en de impact. Het aanbod van onze rioleur krijgt een eigen uitstraling, wordt zichtbaar voor de buitenwereld en onderscheidt zich van de concurrentie.

Synergie

Omdat alle uitingen dezelfde belofte en dezelfde sfeer uitademen wint de communicatie aan herkenbaarheid. Alle onderdelen hebben dezelfde identiteit en versterken elkaar. Dit heeft een gunstig effect. Het resultaat is groter dan de som der delen.

Strategie

Investeren in een communicatieconcept is verantwoord. Het past in een strategie van vooruitzien en levert op termijn meer rendement op. Het kan gefaseerd uitgerold worden. Website, social media, e-mailings, advertenties, banners, (digitale) documentatie, beurzen, merchandising etc. kunnen zo vanuit een centraal thema gecommuniceerd worden, wat de kwaliteitsgedachte van de rioleur ondersteunt en bevestigt.

Bel

Kennismaken met een conceptontwikkelaar? Bel Hans Kik: (0499) 42 15 42. Dan valt u met uw neus in de boter. Ook als u geen rioleur bent.

Meer lezen

Welkom bij Hans Kik, copywriter innovatie. Voor slimme concepten. U zoekt ideeën die inspireren.

Google vindt conceptontwikkelaar een mooi woord. Net als u. Want u heeft dat woord ingetikt met als resultaat dat u nu op mijn site bent aangeland. Fascinerend.

Als conceptontwikkelaar reik ik ideeën aan om uw aanbod te communiceren. Veelal een kwestie van slim denken. Dan ontstaan ideeën met een grote actieradius. Voordeel? U hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Iedere nieuwe uiting kan in het bestaande concept meelopen. Elk item wordt ontwikkeld vanuit dezelfde gedachte, sluit aan op andere uitingen en past in het campagnebeeld.

Genoeg conceptontwikkelaar. Zand erover. Welkom bij Hans Kik, conceptmaker en copywriter. Ik bedenk concepten voor ondernemers die innoveren. Een goed idee helpt u om grensverleggende diensten en producten in de markt te zetten. Waarom nog verder zoeken als u nu (0499) 42 15 42 kunt bellen?